top of page

Att skriva en ikon

Ikonmåleri är en mycket gammalt konstform. Ordet ikon kommer från det grekiska ordet eikon som betyder just bild eller avbild. De äldsta bevarade bilderna av Jesus och Maria och andra heliga personer målades redan under det första århundradet efter Kristus bland annat på väggarna i Roms katakomber. Katakomberna som ligger utanför Rom är nu antika gravplatser. Gravplatserna låg utanför stadsmurarna.

 

Exakt när man började måla ikoner på träpannåer vet man inte, men enligt den ortodoxa kyrkans traditioner var det evangelisten Lukas som först avbildade Maria och Jesusbarnet som en bild / ikon. En ikon kan vara målad på många olika material, exempelvis på träpannå eller målad som fresk direkt på väggen. Det finns också ikoner lagda i mosaik.

Tack vare de många och strikta regler inom ikonmåleriet, har ikonmålare  kunnat bevara ikonmåleriets särart, genom århundranden.

 

Som ikonmålare är vi som länkar i en lång kedja och vi återskapar ikoner efter gamla förlagor. Jag använder mig av ryska, bysantinska, grekiska och även koptiska förlagor. Jag målar i äggtemperateknik på kritgrunderad lindträpannå. Guldet i gloria och bakgrunder är i 23 karat bladguld.

999.jpg
20180702_142632.jpg

Ikoner har rikligt med spännande symboler och berättelser. De heliga personerna har olika attribut. Här är några exempel:

 • Alla heliga personer har en gloria. Kristus har ett kors i sin gloria, där står tre bokstäver O W N som betyder, Han Som Är. Kristus avbildas med den heliga skrift stängd eller öppen, då med olika texter i boken. Jesusbarnet har en bokrulle i handen som visar fram emot vad som kommer att ske.

 • Änglar har vingar hårband resestav och sandaler eller hovstövlar. De har också ofta en rund ”boll” i handen en så kallad Polos eller Sfera som är, en mer eller mindre genomskinlig ”sköld” Oftast finns där ett X som är den första bokstaven i Kristus, både på grekiska och ryska.

 • Gudsmodern Maria har tre stjärnor / kors på sin dräkt, som visar på att hon var jungfru före Jesu födelse, vid födelsen och efter födelsen. Hon har också oftast barnet på sin arm eller i sin famn. Utom i festdagsikoner då hon finns med i olika berättelser, händelser.

 • Händerna är mycket viktiga på ikonen och kallas ibland för ”små ansikten” därför att händerna genom olika positioner, uttrycker lika mycket som ansikten. Ex. Välsignad hand, pekande hand, bedjande hand, visande på…

 • Helgonens attribut är ett sätt att skilja de olika helgonen åt. Även om det finns en text på ikonen så var det många som förr inte kunde läsa. Exempel på attribut:  Den heliga Birgitta har en eller flera böcker, Sankt Georg har en Drake, Johannes Döparen har ett fat med ett huvud och så vidare.

 • De fyra Evangelisternas symboler är: Sankt Matteus – Ängel, symboliserar den heliga inkarnationen. Sankt Markus – Lejon, symboliserar den kungliga makten. Sankt Lukas – Tjur, symboliserar bön och offer. Sankt Johannes – Örn, symboliserar inspirationen av den helige Ande.

Färgerna:

 • Röd är himmelens färg och blå är jordens färg, en symbol för liv. Kristus avbildas med en röd tunika, av fadern och en blå mantel, från mänskligheten. Han har även guldbroderade band, clavus, hängande över axeln.

 • Maria bär en röd eller blå maforion (mantel) och under den en blå chiton. Håret täcks av en hårduk.

 • Vi säger att vi skriver en ikon, bilden berättar en historia och är likvärdig med bibelns texter. Vi sätter vår egen handstil i bilden även om vi strävar efter att följa originalet. Så varje ikon får ett uttryck ifrån just den person som skrivit den.

 • Påskriften på bilden, är väldigt viktig och visar att det är just en ikon.

 • Jesus Kristus, IC XC och Gudsmodern Maria, MP OY, skrivs med dessa förkortningar. För att visa att vi skrivit en förkortning, så sätter man  en så kallad ”titlabåge” ovanför bokstäverna.

 • Ikoner signeras traditionellt ”aldrig” med ikon-skrivarens namn på framsidan. Ett avsteg från den traditionen är på Koptiska ikoner. Där har jag fått lära mig att signera med mitt namn och årtal, på framsidan…fast det tar emot lite.

bottom of page