top of page

Om kakor

För att förbättra upplevelsen för dig som besökare på ikonsidan.com använder vi kakor genom Visitor Analytics.

Visitor Analytics

Visitor Analytics är en enkel webbplatsanalystjänst som mäter trafiken och besökarnas allmänna detaljer på vår webbplats. Genom att samla in denna statistik kan vi göra våra besökares upplevelse bättre (t.ex. vilka sidor de besöker och när, ungefärlig plats, vilken sida på webbplatsen besökare först öppnar eller om de blivit hänvisade till sidan från en specifik webbplats).

Kortfattat, som en webbplatsägare som använder Visitor Analytics, använder vi kakor för att samla in data om våra besökares enhetstyp och skärmstorlek, ungefärlig plats, webbläsare, operativsystem, sidbesök, avvisningsfrekvens, omvandlingar och populärt innehåll på webbplatsen. All denna data är pseudonymiserad och Visitor Analytics kommer aldrig att använda den insamlade informationen för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare information om en enskild användare. Varje besökare har kontroll över placeringen av cookies.

 

Hur man kontrollerar cookies

Du kan kontrollera och/eller ta bort cookies som du vill genom att kontrollera dina webbläsarinställningar på varje enhet - för mer information, se Visitor Analytics sida om cookies. För ytterligare information, vänligen se Visitor Analytics användarvillkor, cookieinformation och välja bort/spåra inte.

Du kan även läsa mer om kakor på post- och telestyrelsens hemsida.

 

 

Visitor Analytics

Visitor Analytics is a simple website analytics service which measures the traffic and visitors' general details of our website. Collecting these statistics, we can make our website visitors' experience better (e.g. which pages they visit and when, where they are approximately located, where does a user land first or if they are coming from a specific referral).

 

Basically, as a website owner using Visitor Analytics, we are using cookies to collect data about our visitors' device type and screen size, approximate location, browser, OS, page visits, bounce rate, conversions and popular content on the website. All this data is pseudonymized and Visitor Analytics will never use the collected data to identify individual users or to match it with additional information on an individual user. Each visitor has control over the placement of cookies.

 

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish by checking your browser settings on each device - for details, see our About Cookies page.
For further information, please check Visitor Analytics’ Terms Of UseCookie Information and Opt-Out / Do Not Track.

bottom of page